Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 11 - ет. 2, каб. 29 на телефон:
029318048

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 11 - ет. 1, каб. 4 на телефон:
029318048

`