Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

д-р Антоанета Гужгулова

Ушно-носно-гърлени болести

В момента се актуализира график Работи с деца Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 215 на телефон:
029361227

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

д-р Константин Тошев

Ушно-носно-гърлени болести

В момента се актуализира график Работи с деца Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 215 на телефон:
029361227

`