Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

д-р Николай Вълчков Вълчков

Гастроентерология | Вътрешни болести

В момента се актуализира график Работи с деца Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 235 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 235 на телефон:
029361227

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

доц.д-р Валентин Лазаров

Нефрология | Вътрешни болести

В момента се актуализира график Работи с деца Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 239 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 239 на телефон:
029361227

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 233 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 233 на телефон:
029361227

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 243 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 243 на телефон:
029361227

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 244 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 244 на телефон:
029361227

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 231 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 231 на телефон:
029361227

Свободни часове по практика
`