Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 244 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 244 на телефон:
029361227

Свободни часове по практика
`