Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 3, каб. 308 на телефон:
029361227

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 3, каб. 308 на телефон:
029361227

`