Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ПСАГБАЛ - "Св. София" - ет. 1, каб. на телефон:
024470211

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ПСАГБАЛ - "Св. София" - ет. 1, каб. на телефон:
024470211

`