Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 5-та МБАЛ - ет. 1, каб. 124 на телефон:
029268147

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 5-та МБАЛ - ет. 1, каб. 124 на телефон:
029268147

`