Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 4-та МБАЛ - ет. 2, каб. на телефон:
029532485

`