Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ЦКВЗ - ет. 1, каб. на телефон:
029581723

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ЦКВЗ - ет. 1, каб. 5 на телефон:
029581723

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ЦКВЗ - ет. 1, каб. 3 на телефон:
029581723

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ЦКВЗ - ет. 2, каб. 1 на телефон:
029581723

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ЦКВЗ - ет. 1, каб. 8 на телефон:
029581723

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ЦКВЗ - ет. 1, каб. 7 на телефон:
029581723

`