МЦ "Свети Георги 2013"

Адрес: София, ул. "Свети Георги Софийски" 3

Управител:д-р Иван Гяхов

Работно време:08:30-20:00

Почивни дни:събота и неделя

Уебсайт:https://mc-svetigeorgi.com/

Телефони за запазване на часове

+359 29225551

+359 896242999

1/1
pic 0
Oказва специализирана доболнична медицинска помощ, включително – диагностика, лечение и наблюдение на болни в амбулаторни и домашни условия, консултации, профилактика, предписване и изработване на лабораторни изследвания, предписване на други видове изследвания, издаване на съответните документи, извършване и на други медицински дейности и манипулации, разрешени от Закона за лечебните заведения. Целта на здарвното заведение е да предлага разнообразна лекарска помощ, концентрирана на едно място, пестейки време на пациентите в обикаляне на различни болници и поликлиники. Всички кабинети са напълно оборудвани с модерна медицинска апратура, за да оказват по – детайлна и точна медицинска помощ. В МЦ Свети Георги работи екип от високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината. Целият лекарски екип е обединен от разбирането, че лечението служи и се развива единствено и само в името и здравето на хората. Работи по договори с НЗОК, което подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ за здравноосигурените лица в района. МЦ Свети Георги предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ.