Медицински център Полимед АД

Адрес: София, ул."Брегалница" 47

Имейл за запазване на часове

polymed@polimedad.com

Телефон за запазване на часове

+359 28157901 / 02

1/3
pic 0
1/3
pic 1
1/3
pic 2