Медицински център Полимед АД

Адрес: София, ул."Брегалница" 47

Имейл за запазване на часове

polymed@polimedad.com

Телефон за запазване на часове

+359 28157901 / 02

1/3
pic 0
1/3
pic 1
1/3
pic 2
Центърът осъществява диагностична, консултативна и терапевтична медицинска дейност 24 часа в денонощието. В МЦ „ПОЛИМЕД“ АД работят над 70 водещи в своята област специалисти от над 20 специалности. Ние извършваме дейност в следните направления: Частни пациенти Пациенти по линия на НЗОК и частни здравни фондове Неотложно звено- сключени договори с 86 семейни лекари за неотложна помощ /над 100 000 контингент/ Абонаментно обслужване на фирми Ежегодни профилактични медицински прегледи във връзка със Закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/