МЦ за СМП НКБ ЕООД

Адрес: София, София ул.Коньовица 65

Управител:д-р Галина Тодорова

Работно време:08:00-19:00

Почивни дни:събота и неделя

Уебсайт:http://www.dkc-hearthospital.com/

Имейл за запазване на часове

registr@hearthospital.bg

Телефони за запазване на часове

+359 29211211

+359 882529267

+359 884883535

+359 29211330

1/1
pic 0
В МЦ за Специализирана медицинска помощ - НКБ функционират специализирани кабинети и медико-диагностични лаборатории. В консултативните кабинети работят над 60 специалисти за оказване на специализирана и високо-специализирана извънболнична медицинска помощ, както и изпълнение на медикодиагностични и високоспециализирани медикодиагностични дейности, като голяма част от тях са хабилититани лица с висока квалификация и международен опит. Специалности: Гастроентерология; - Ендокринология; - Кардиология; - Нервни болести; - Нефрология; - Психиатрия; - Пневмология и фтизиатрия; - Урология; - Ангиология; - Съдова хирургия; - Кардиохирургия; - Детска кардиология; - Детска пневмология и фтизиатрия; - Клинична лаборатория; - Образна диагностика; - Клинична микробиология; - Обща и клинична патология. Медицинският център има сключен договор за оказване на медицински услуги с Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и следните доброволни здравноосигурителни компании: - ЗАД България АД; - ОЗОФ Доверие ЗАД АД; - ЗАД “Булстрад Живот Виена иншурънс груп” АД; - ЗК "Медико - 21" АД; - ДЗИ Животозастраховане ЕАД; - ЗАД "Виктория" АД; - ЗАД "Здавноосигурителен институт" АД; - ЗК „Уника Живот” АД; - Животозастрахователен Институт АД; - Фи Хелт Застраховане АД; - ЗОФ "Съгласие" АД; - "Дженерали Застраховане" АД. - "ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД