"Медицински център Флоренция " ЕООД

Адрес: София, Район Лозенец, бул. " Джеймс Баучер " 76А

Управител:Д-р Димитрина Евгениева Накова

Работно време:08:00- 20:00

Телефон за запазване на часове

+359 988397093

1/2
pic 0
АГ кабинет
1/2
pic 1