Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

доц. д-р Георги Григоров

Съдова хирургия
Директно плащане

Доц. Георги Григоров е специалист по съдова и гръдна хирургия в София с над 30 години опит и професионални интереси в областите: остър панкреатит, хирургичен сепсис, травма, лапароскопска хирургия. Автор е на над 100 научни публикации и участия в различни медицински списания, конференции и конгреси в България и Европа. Главен изследовател е в 6 клинични проучвания. Доц. Григоров не преглежда деца.

Образование
Завършва Медицински университет София през 1985 г. и придобива специалности по Обща хирургия, Гръдна хирургия (1990 г.) и Съдова хирургия (2003 г.). През 2009 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт. През 2014 г. защитава образователна и научна степен Доктор по обща хирургия с дисертационен труд на тема: Комплексно лечение на некротичния панкреатит: проблеми на хирургичния подход. През 2015 г. придобива свидетелство за академична длъжност Доцент по научна специалност обща хирургия.

Квалификации:
Неколкократни специализации в болницата в Neuruppin, Германия;
Дипломи за участие в Geneva Surgical Expert Days;
2010 г. - Сертификат за успешно преминат основен курс: VAC терапия;
2015 г. - Свидетелство за професионална квалификация "Ултразвукова съдова диагностика";
Член на Български лекарски съюз, Основател и член на УС на Българската асоциация за лечение на раните, Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия, Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия и Българска асоциация за рани;
Над 70 участия в научни форуми в България и Европа.

Практики

Медицински център Калимат
Съдова хирургия МЦ КАЛИМАТ , каб.2-8 0877 999 174 0885 709 702

МЦ КАЛИМАТ , каб.2-8

Работи със застрахователните компании

Оценки

Все още няма събрани достатъчно оценки за изчисляване на общ резултат.

Потвърдено посещение Февруари-2023

Обща оценка

Отношение

Изчакване

Запазете час

Нд 26.05
Пн 27.05
Вт 28.05
Ср 29.05
Чт 30.05