Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ Калимат - МЦ КАЛИМАТ , каб.1-1 на телефони:
0877 999 174 0885 709 702

Можете да запазите час МЦ Калимат - МЦ КАЛИМАТ , каб.1-1 на телефони:
0877 999 174 0885 709 702

Свободни часове по практика
`