ДКЦ II Сливен ЕООД

Адрес: Сливен, бул. „Стефан Караджа“ 2

Управител:Георги Илиев

Имейл за запазване на часове

dkc2sliwen@abv.bg

Телефон за запазване на часове

+359 611 900

1/1
pic 0
ДКЦ 2 Сливен предлага висококачествени медицински услуги. Центърът разполага с клинична лаборатория - високоспециализирана дейност – хормони на щитовидната жлеза, полови хормони, тумор маркери, гликиран хемоглобин, микроалбуминурия. Рентген - високоспециализирана дейност - ехография и мамография на млечна жлеза, ехография на щитовидна жлеза. В ДКЦ 2 Сливен ЕООД заседава Обща ЛКК всеки вторник и четвъртък от 14.30-15.00 ч., както и специализирана ЛКК по АГ –вторник, сряда и четвъртък от 13.30-13.30 ч.