ДКЦ Трансхеликс ЕООД

Адрес: София, проф. Петър Джидров 2 Д

Управител:Ани Николова Златарева-Петрова

Работно време:8:00-20:00

Почивни дни:неделя

Уебсайт:https://transhelix.com

Телефон за общи въпроси

+359 70070098

ДКЦ Трансхеликс е диагностично-консултативен център , който осигурява високоспециализирана извънболнична медицинска помощ. В структурата работят над 20 лекари с дългогодишна практика и с доказани професионални качества и опит, специалисти в над 10 основни медицински специалности. ДКЦ Трансхеликс разполага с лаборатория по клинична и молекулярна патология и е иновативен лидер в България в областта на онкологичната диагностика за определяне на индивидуализирано лечение,където се предлага комплексни и интегрирани грижи за пациента.