Дентален кабинет "Евита Перон"

Адрес: София, ж.к. Младост 3 347-5

Управител:Д-р Евдокия Тодорова

Работно време:12.00-19.00

Почивни дни:неделя

Телефон за общи въпроси

+359 88872563

1/1
pic 0