Кардиология
ДКЦ 17 - София
д-р Емилия Бенова
Кардиолог
д-р Емилия Пенчева
Кардиолог
д-р Лина Николова
Кардиолог