Кардиология
ДКЦ 12 База 2 - София
д-р Ирена Цветкова
Кардиолог
д-р Светослав Славов
Кардиолог