Физикална и рехабилитационна медицина
ДКЦ 12 База 1 - София
д-р Христина Иванова
Специалист физикална и рехабилитационна медицина