Кардиология
ДКЦ 11 - София
д-р Надежда Тонева
Кардиолог
д-р Петко Филипов
Кардиолог