Специализирани центрове
 • Център за Кожно-Венерически Заболявания - ЕООД
  ЦКВЗ menu
  ЦКВЗ close

  1404 София
  р-н Триадица
  ж.к. Гоце Делчев
  ул. "Георги Измирлиев" №8

  dermdisp@abv.bg
  www.derma-sofia.org

  Отворено:   07:30 - 19:30

 • Център за Психично Здраве "Проф. Н. Шипковенски" - ЕООД
  ЦПЗ menu
  ЦПЗ close

  1000 София
  р-н Оборище
  Център
  ул. "Екзарх Йосиф" №59

  cpz_ns@abv.bg
  www.cpz-ns.com

  Отворено:   07:30 - 19:30