Специализирани болници
 • Специализирана Болница за Активно Лечение на Онкологични Заболявания - ЕООД
  СБАЛОЗ menu
  СБАЛОЗ close

  1784 София
  р-н Младост
  ж.к. Младост-1
  бул. "Акад. Андрей Сахаров" №1

  odozs@mail.bg
  www.sbalozsofia.com

  Отворено:   08:00 - 15:30

 • Специализирана Болница за Продължително Лечение и Рехабилитация - Бухово - ЕООД
  СБПЛР - Бухово menu
  СБПЛР - Бухово close

  1830 Бухово
  р-н Кремиковци

  ул. "Стефан и Велко" №2

  sbdplr_buhovo@abv.bg


  Отворено:   08:00 - 14:00

 • Специализирана Болница за Продължително Лечение и Рехабилитация - Кремиковци - ЕООД
  СБПЛР - Кремиковци menu
  СБПЛР - Кремиковци close

  1870 София
  р-н Кремиковци
  кв. Ботунец-1
  ул. "Васил Левски" №2

  botunetc@abv.bg


  Отворено:   24 часа

 • Специализирана Болница за Продължително Лечение и Рехабилитация - Панчарево - ЕООД
  СБПЛР - Панчарево menu
  СБПЛР - Панчарево close

  1191 Панчарево
  р-н Панчарево

  ул. "Кокалянско ханче" №1

  sbdplr_pancharevo@abv.bg
  www.sbplr-pancharevo.com

  Отворено:   08:30 - 13:30

 • Специализирана Болница за Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа - "Света София" - ЕООД
  СБРДЦП - "Св. София" menu
  СБРДЦП - "Св. София" close

  1330 София
  р-н Красна поляна
  ж.к. Разсадника
  бул. "Възкресение" №1 В

  hospital@cpcenresof-bg.com
  www.cpcentresof-bg.com

  Отворено:   07:00 - 19:00