Лекари: 53

Можете да запазите час ДКЦ 6 - ет. 1, каб. 3 на телефон:
029213200

Можете да запазите час ДКЦ 6 - ет. 1, каб. 3 на телефон:
029213200

Можете да запазите час ДКЦ 7 - ет. 4, каб. 401 на телефони:
028033600 028317198

Можете да запазите час ДКЦ 7 - ет. 4, каб. 401 на телефони:
028033600 028317198

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 215 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 215 на телефон:
029361227