Лекари: 151

Можете да запазите час ДКЦ 5 - ет. 1, каб. 9 на телефони:
028629155 028629156 028629157

Можете да запазите час ДКЦ 6 - ет. 1, каб. 11 на телефон:
029213200

Можете да запазите час ДКЦ 6 - ет. 1, каб. 9 на телефон:
029213200

Можете да запазите час ДКЦ 7 - ет. 5, каб. 503 на телефони:
028033600 028317198

Можете да запазите час ДКЦ 7 - ет. 5, каб. 503 на телефони:
028033600 028317198

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 3, каб. 305 на телефон:
029361227