Лекари: 24

Можете да запазите час ДКЦ 14 - ет. 2, каб. 205 на телефон:
024040458

Можете да запазите час ДКЦ 25 - ет. 2, каб. 230 на телефони:
029767500 029767511 029767512

Можете да запазите час 5-та МБАЛ - ет. , каб. на телефон:
029268147

Можете да запазите час МЦ 31 - ет. 2, каб. 207 на телефони:
029917277 029917236

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 4, каб. на телефони:
028059203 028059342

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 4, каб. на телефони:
028059203 028059342

Свободни часове по практика

д-р Силвия Статкова

Нефрология

Работи с деца Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ДКЦ 18 - ет. 3, каб. 311 на телефони:
028470321 (121) 028471914