Лекари: 30

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. 2, каб. 202 на телефони:
029882868 029873402 029873403 029873404 029879098

Можете да запазите час ДКЦ 3 - ет. 3, каб. 9 на телефон:
029875256

Можете да запазите час ДКЦ 7 - ет. 1, каб. 130 на телефони:
028033600 028317198

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 239 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 239 на телефон:
029361227

Свободни часове по практика

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 3, каб. 13 на телефони:
028665412 028662415