Лекари: 45

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 235 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 235 на телефон:
029361227

Свободни часове по практика

Можете да запазите час ДКЦ 6 - ет. 3, каб. 36 на телефон:
029213200

Можете да запазите час ДКЦ 7 - ет. 5, каб. 502 на телефони:
028033600 028317198

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 3, каб. 18 на телефони:
028665412 028662415

Можете да запазите час ДКЦ 14 - ет. 2, каб. 221 на телефон:
024040458

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 5, каб. на телефони:
028059203 028059342

Свободни часове по практика

Можете да запазите час ДКЦ 20 - ет. 1, каб. 118 на телефони:
028553059 029557825