Диагностично-консултативен център 17 - ЕООД, София