Диагностично-консултативен център 6 - ЕООД
ДКЦ-6
1309 София
р-н Илинден
ж.к. Света Троица
ул. "Коньовица" №65
Регистратура
тел: 029213200
тел: 029213219
Изп.директор / Управител
Д-р Тошка Боянова
Отворено
08:00 - 19:00
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности