Диагностично-консултативен център 5 - ЕООД
ДКЦ-5
1700 София
р-н Студентски
ж.к. Студентски град
бул. "Акад. Стефан Младенов" №8
Регистратура
тел: 028629155
тел: 028629156
тел: 028629157
Изп.директор / Управител
Д-р Вихрен Заяков
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности