Диагностично-консултативен център 3 - ЕООД
ДКЦ-3
1000 София
р-н Оборище
Център
ул. "Искър" №22
Регистратура
тел: 029875256
Изп.директор / Управител
Д-р Валентина Христова
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности