Център за Кожно-Венерически Заболявания - ЕООД
ЦКВЗ
1404 София
р-н Триадица
ж.к. Гоце Делчев
ул. "Георги Измирлиев" №8
Регистратура
тел: 029581723
Изп.директор / Управител
Д-р Ася Данчева-Атанасова
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Няма
Специалности