Диагностично-консултативен център "Фокус-5-ЛЗИП" ООД
ДКЦ "Фокус-5-ЛЗИП" ООД
1463 София
р-н Триадица
Център
ул. "Христо Станчев" №15
Регистратура
тел: 029581230
тел: 0879930525
Изп.директор / Управител
Д-р Анна Тинчева
Отворено
08:30 - 18:30
Посещения / Свиждания
08:30 - 18:30, петък до 15:00 ч.
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности