Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение - ЕАД
4-та МБАЛ
1606 София
р-н Красно село
Център
бул. "Македония" №38
Регистратура
тел: 029532485
Изп.директор / Управител
доц. Д-р Аркади Иванов, д.м.
Отворено
24 часа
Почивни дни
Няма
Специалности