Първа Многопрофилна Болница за Активно Лечение - ЕАД
1-ва МБАЛ
1142 София
р-н Средец
Център
бул. "Патриарх Евтимий" №37
Регистратура
тел: 028059203
тел: 028059342
Изп.директор / Управител
доц. Д-р Цветомир Димитров
Отворено
24 часа
Почивни дни
Няма
Специалности