Диагностично-консултативен център 18 - ЕООД
ДКЦ-18
1517 София
р-н Подуяне
ж.к. Сухата река
ул. "Емануил Васкидович" №51
Регистратура
тел: 028470321 - вътр. 121
тел: 028471914
Изп.директор / Управител
Д-р Ивайло Попов
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности