Специализирана Болница за Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа - "Света София" - ЕООД
СБРДЦП - "Св. София"
1330 София
р-н Красна поляна
ж.к. Разсадника
бул. "Възкресение" №1 В
Регистратура
тел: 028281869
тел: 028284881
Изп.директор / Управител
доц. Д-р Иван Чавдаров
Отворено
07:00 - 19:00
Посещения / Свиждания
Без ограничения
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности
 • label Нервни болести
  Д-р Катя Радославова
  Невролог
  Етаж 3 , каб. МЦ- ПКК1- МЦ ПКК2
  тел: 029200445
 • label Ортопедия и травматология
  Д-р Йовко Гюров
  Ортопед
  Етаж 3 , каб. МЦ- ПКК1
  тел: 029200445
 • label Физикална и рехабилитационна медицина
  Д-р Катя Радославова
  Специалист физикална и рехабилитационна медицина
  Етаж 3 , каб. МЦ- ПКК1- МЦ ПКК2
  тел: 029200445
  Д-р Лариса Куртелова
  Специалист физикална и рехабилитационна медицина
  Етаж 3 , каб. МЦ- ПКК1- МЦ ПКК2
  тел: 029200445
  Д-р Наташа Бенова
  Специалист физикална и рехабилитационна медицина
  Етаж 3 , каб. МЦ- ПКК1- МЦ ПКК2
  тел: 029200445
  Д-р Савина Мончева
  Специалист физикална и рехабилитационна медицина
  Етаж 3 , каб. МЦ- ПКК1- МЦ ПКК2
  тел: 029200445