Специализирана Болница за Продължително Лечение и Рехабилитация - Панчарево - ЕООД
СБПЛР - Панчарево
1191 Панчарево
р-н Панчарево
ул. "Кокалянско ханче" №1
Регистратура
тел: 029923170
Изп.директор / Управител
Д-р Андрей Андреев
Отворено
08:30 - 13:30
Посещения / Свиждания
08:30 - 13:30
Почивни дни
Събота и Неделя