Специализирана Болница за Продължително Лечение и Рехабилитация - Бухово - ЕООД
СБПЛР - Бухово
1830 Бухово
р-н Кремиковци
ул. "Стефан и Велко" №2
Регистратура
тел: 029942320
тел: 029942316
Изп.директор / Управител
Д-р Дора Велева
Отворено
08:00 - 14:00
Посещения / Свиждания
08:00 - 14:00
Почивни дни
Събота и Неделя