Специализирана Болница за Активно Лечение на Онкологични Заболявания - ЕООД
СБАЛОЗ
1784 София
р-н Младост
ж.к. Младост-1
бул. "Акад. Андрей Сахаров" №1
Регистратура
тел: 029753535 - вътр. 232
Изп.директор / Управител
Д-р Борислав Димитров
Отворено
08:00 - 15:30
Посещения / Свиждания
16:00 - 17:00
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности