Втора Многопрофилна Болница за Активно Лечение - ЕАД
2-ра МБАЛ
1202 София
р-н Сердика
Център
бул. "Христо Ботев" №120
Регистратура
тел: 029158500
тел: 029158510
Изп.директор / Управител
доц. Д-р Стефан Узунов
Отворено
24 часа
Посещения / Свиждания
08:00 - 14:00
Почивни дни
Няма
Специалности