Център за Психично Здраве "Проф. Н. Шипковенски" - ЕООД
ЦПЗ
1000 София
р-н Оборище
Център
ул. "Екзарх Йосиф" №59
Регистратура
тел: 029399038
Изп.директор / Управител
Д-р Ана Попова
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности