Медицински център 31 - ЕООД
МЦ-31
1280 Нови Искър
р-н Нови Искър
кв. Кумарица
ул. "Искърско дефиле" №121
Регистратура
тел: 029917277
тел: 029917236
Изп.директор / Управител
Д-р Анелия Мишева
Отворено
07:30 - 20:00
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности