Диагностично-консултативен център 30 - ЕООД
ДКЦ-30
1326 София
р-н Връбница
ж.к. Обеля-2
ул. "108-ма" №
Регистратура
тел: 0882038162
тел: 0884016954
тел: 0888119161
Изп.директор / Управител
Д-р Ганчо Витанов
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности
 • label Акушерство и гинекология
  Д-р Мария Илиева
  Акушер-гинеколог
  Етаж 2 , каб. 208
  Д-р Мирабел Ал-Банна-Лачева
  Акушер-гинеколог
  Етаж 2 , каб. 208
 • label Гастроентерология
  Д-р Даниела Томова
  Гастроентеролог
  Етаж 5
 • label Ендокринология и болести на обмяната
  Д-р Мария Томова
  Ендокринолог
  Етаж 2 , каб. 210
 • label Кардиология
  Д-р Валентина Гайкич
  Кардиолог
  Етаж 1 , каб. 123
  Д-р Любка Йорданова
  Кардиолог
  Етаж 1 , каб. 123
 • label Клинична лаборатория
  Д-р Божанка Метева
  Клинична лаборатория
  Етаж 2
 • label Неврохирургия
  Д-р Тодор Шамов
  Неврохирург
  Етаж 2 , каб. 213
 • label Нервни болести
  Д-р Любомир Ровелов
  Невролог
  Етаж 5 , каб. 201
  Д-р Моника Божкова
  Невролог
  Етаж 2 , каб. 201
  Д-р Николина Кибарова
  Невролог
  Етаж 2 , каб. 201
 • label Образна диагностика
  Д-р Радка Иванова
  Специалист образна диагностика
  Етаж 2
 • label Ортопедия и травматология
  доц. Д-р Антон Савов
  Ортопед
  Етаж 2
  Д-р Петър Ценков
  Ортопед
  Етаж 2 , каб. 205
 • label Очни болести
  Д-р Лейла Абдул-Жалил
  Офталмолог
  Етаж 2 , каб. 212
 • label Съдова хирургия
  Д-р Васил Козаров
  Специалист съдова хирургия
 • label Урология
  Д-р Радослав Младенов
  Уролог
  Етаж 2 , каб. 209
 • label Ушно-носно-гърлени болести
  Д-р Димитър Кехайов
  УНГ
  Етаж 2 , каб. 202
 • label Физикална и рехабилитационна медицина
  Д-р Донка Казакова
  Специалист физикална и рехабилитационна медицина
  Етаж 2
 • label Хирургия
  Д-р Витан Витанов
  Хирург
  Етаж 2 , каб. 213
  Д-р Драгослава Балова
  Хирург
  Етаж 2 , каб. 213
  Д-р Иван Динев
  Хирург
  Етаж 2 , каб. 208