Диагностично-консултативен център 29 - ЕООД
ДКЦ-29
1404 София
р-н Триадица
ж.к. Гоце Делчев
ул. "Георги Измирлиев" №8
Регистратура
тел: 029582464
тел: 029582466
тел: 029582448
Изп.директор / Управител
Д-р Росица Спасова
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности