Диагностично-консултативен център 28 - ЕООД
ДКЦ-28
1592 София
р-н Искър
НПЗ Искър
ул. "Илия Бешков" №1
Регистратура
тел: 029791361
тел: 029790822
тел: 029790823
Изп.директор / Управител
Д-р Иван Наумов
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности