Диагностично-консултативен център 25 - ЕООД
ДКЦ-25
1712 София
р-н Младост
ж.к. Младост-3
ул. "Свето Преображение" №20
Регистратура
тел: 029767500
тел: 029767511
тел: 029767512
Изп.директор / Управител
Д-р Стефан Карамфилов
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности