Диагностично-консултативен център 24 - ЕООД
ДКЦ-24
1231 София
р-н Надежда
ж.к. Надежда-4, Свобода
бул. "Ген. Никола Жеков" №3
Регистратура
тел: 028981265
тел: 028981201
Изп.директор / Управител
Д-р Силвия Янева
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности